Hur mycket ska jag få pengar för att ge bort mina ägg Aggdonationegv

Vagen att bli gravid snabbare

  • Lar dig hur du vantar pa en baby snabbare
  • Hur man blir gravid snabbare
  • Tips for att fa barn snabbare
  • Vagen att fa barnet mycket snabbare
  • Satt att fa vanta mycket snabbare
  • Hur man blir gravid snabbare idag
  • Hur man blir gravid mycket snabbare

Intrauterin Insemination eller kanske i Vitro Insemination

Manga individer forestaller sig att onaturlig insemination ar en nutidsteknologi, men den forsta erkanda effektiva individuella konstgjorda inseminationen pa 1950-talet var faktiskt predaterad av hundratals ar av medicinsk undersokning och experiment. Faktum ar att mangjord insemination anses vara farfar av virilitetsmedel. Tillbaka till de “gamla dagarna” trodde manga att allt som var nodvandigt var en halsosam seming, liksom nagot i linje med en fjaderfabast for att slutfora standardbehandlingen. Idag ar sperma “tvattad” och grundligt placerad i livmodern for att forbattra den potentiella risken for uppfattningen. Forfarandet just nu har aven ett medicinskt / halsovardsljudande varumarke: intrauterin insemination eller IUI.

Ar syntetisk insemination for dig sjalv?

Om du har en spermierallergi eller om din partner har ett lagt spermierantal, kan artificiell insemination hjalpa dig att bli gravid, sarskilt. Konstgjord insemination kan ocksa hjalpa till om din partner har dalig spermobilitet, vilket innebar att spermierna inte kan gora resan anda till agget. (Nar spermierna eller friheten ar oerhort lagre kan din reproduktiva konsult radgora med en intracytoplasmisk sperminjektion (ICSI) for att optimera chansen att bli gravid.) Dessutom kan syntetisk insemination anvandas for att hjalpa alla de par som gar igenom oforklarlig fertilitet dilemma.

Vad mer kan du forutse nar du atgardar?

Innan du genomgar onaturlig insemination, kommer din infertilitetsexpert sannolikt att du nagonsin behover ett infertilitetsamne. Fertilitetsmedicin okar normalt sannolikheten for produktiv uppfattning. Du adoptera agg kan forvanta sig att borja ta amnet i narheten av borjan av din menstruationscykel for att stimulera dina aggstockar att producera manga vuxna agg for godning.

Som ett satt att faststalla en viss tid kommer din kropp i verkligheten att agglossas, din virilitetskonsult kommer ibland att utfora en ultraljudsundersokning eller kan anvanda dig av en agglossningsdetektionssats. Att vara medveten om nar agglossningen kommer att handa kommer att hjalpa en lakare att bestamma nar man ska ga till den specifika inseminationsmetoden. Din personliga lakare kan till och med presentera dig med receptbelagd medicin for att inducera agglossning.

Sa snart du har agglossning ska din make gora ett spermtest. Spermierna kommer sannolikt att fortsatta genom en aktivitet som kallas “spermaskoljning”; Denna teknik placerar den mest robusta, mest harda spermierna i en liten bit av vatska. Din sjukvardspersonal, som anvander en kateter, placerar den fokuserade spermierna direkt i livmodern fran livmoderhalsen. Nar processen ar klar maste du hanga pa fjorton dagar for att overvaga en graviditetskontroll.

Hur lange kommer syntetiska inseminationsmedel att forvarvas?

Den exakta inseminationsproceduren tar vanligtvis mindre an 1 timme att utfora. Du kan dock ta ett fertilitetslakemedel i ungefar en vecka innan du agglosser. Innan du blir gravid eller provar en annan behandling ar det viktigt att komma ihag att det kan ta tre till sex cykler av artificiell insemination.

Exakt vad ar fordelarna med onaturlig insemination?

Konstgjord insemination ar normalt det forsta steget i fertilitetsbehandling for de flesta par; Det kan vara betydligt mindre invasivt och billigare an andra behandlingsalternativ, till exempel in vitro fertilization (IVF). For de flesta par som lider av maskulin infertilitetsproblem ar uppfattningen vanligtvis mer produktiv med konstgjord insemination. Dessutom har alskare som stoter pa oforklarliga infertilitetsproblem ofta mycket battre resultat med syntetisk insemination an genom att endast anvanda fertilitetsmedicinering. For manga gifta par ar det faktum att en IUI-process tillater befruktning att ske normalt, inuti systemet, extremt viktigt.

Nagon form av nackdelar som hor samman med onaturlig insemination?

Tidpunkten for din inseminationsbehandling ar avgorande for lonsam uppfattning, sa din partner maste kunna generera ett spermieexempel praktiskt nar det behovs pa kliniken eller lakarens arbetsplats. Din tillgang maste vara valdigt flexibel, eftersom du kanske ocksa maste na lakarens kontor latt under agglossningen. Vanligtvis kommer du bara att ha 24 till 36 timmars varsel innan du agglossar.

Vad ar aterhamtningsgraden med konstgjord insemination?

Aven i deras aldrar, aven om den framgangsrika artificiella inseminationssuccesen for par beror inte bara pa de sarskilda fertilitetsproblemen som upplevs. Det kan vanligtvis vara en 5 till 20% mojlighet till uppfattning med varje monster. Satsen for framgang for alla de partner som tar virilitetsdroger samt att fa processen ar normalt annu narmare 20%.

For dem som har extra forfragningar eller om du vill veta mer om konstgjord inseminering i det hela taget, kontakta Center of Reproductive Medicine (CORM) just nu for att traffa vara tankevackande och mycket produktiva fertilitetsexperter. Vara medarbetare kan svara pa dina fragor och var hogutbildade infertilitet guruer kan bestamma orsaken till svarigheterna med infertilitet och foresla de mest effektiva behandlingarna for att hjalpa dig att bli gravid. CORM har tva bekvamt placerade fullservicens virilitetscentraler i Webster och Beaumont.